Бесплатни уџбеници 2022

ЗА УЧЕНИКЕ И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ, ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ

  Обавештавају се ученици и њихови родитељи/други законски заступници  да и ове године креће акција бесплатних уџбеника.

 У оквиру Пројекта „Набавка наставних средстава за ученике , полазнике и установе“, за школску 2022/2023.годину докази и критеријуми су следећи:

 

КРИТЕРИЈУМ

ДОКАЗ

Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци  новчане социјалне помоћи)

Решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.

Ученици који  основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3)

Доказ  поседује школа.

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни уџбеници (увећан фонто, Брајево писмо, електронски формат)

Доказ  поседује школа.

Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања.

Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, oдносно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, oдносно студента прилаже се за свако дете.

За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у нашој школи, школа не издаје потврду јер поседује те податке. Неопходно је при пријави трећег или сваког наредног детета, навести за претходну децу/ученике њихово име и презиме и који су разред.

Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

 

 

АКО ЈЕ УЧЕНИК КОЈИ ОБРАЗОВАЊЕ СТИЧЕ ПО ИОП-у истовремено корисник материјалне помоћи или треће, одосно четврто дете, право остварује по основу ИОП-а и не доставља никакву документацију.

Рок за пријављивање на нивоу школе је до 19. марта 2022.године.

Потребна документа и погледајте кликом на допис  обавештење   пријава.

 

 

Одлука 25.02.2022.

     Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе поћевши од 28. фебруара 2022. године погледајте кликом на овде.

Обавештење 18.02.2022

 

 

 

Поштовани,

 

Према допису МПНТР од 21.2.2022. , у ОШ “Никола Тесла” Дубље, за све ученике, настава се одвија према првом  моделу дефинисаном од првог септембра, што значи да сви ученици долазе у школу и не деле се у групе.

 

У прву смену долазе ученици старијих  разреда а у другу смену ученици од 1. до 4. разреда.

 

Часови наставе су по 45 минута према утврђеном распореду рада.

 

Ношење заштитних маски и појачана хигијена руку су и даље обавезни за све ученике и запослене.

 

Хвала Вам што оснажујете вашу децу да поштују препоруке мера заштите и превенције. 

                                                                

                                                                                      Директор школе

                                                                                                                   Славица Мајсторовић

 

 

 

 

 

Одлука тима 18.02.2022.

Одлуку Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа о начину рада школа од 18. фебруара 2022. године погледајте кликом на овде.

Одлука тима 3.2.2022

Одлука Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа о начину рада школа од 3. фебруара 2022. године.

Ви сте овде: Home