Допуне и измене о васпитно дисциплинском поступку

Измене и допуне Статута о васпитно дисциплинског одговорности погледајте овде.