Подаци о запосленима и радном ангажовању

Подаци  о броју запослених и радно ангажованих лица у ОШ “Никола Тесла“ Дубље можете погледати кликом на овде.