Анекс школског програма

Анекс школског програма за други и шести разред, школске 2019/2020 погледајте овде.

Допуне и измене о васпитно дисциплинском поступку

Измене и допуне Статута о васпитно дисциплинског одговорности погледајте овде.

Измене и допуне Статута школе

Измене и допуне Статута школе погледајте овде.

Правилник о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности учекника

Правилник наше школе о васпитно - дисциплинској и материјалној одговорности ученика можете погледати овде.

Дисциплинска одговорност запослених

Нови правилник о дисциплинској одговорности запослених погледајте овде.

Путни трошкови

Измене правилника о путним трошковима погледајте овде.

Пословник о раду школског одбора

Нови пословник о раду школског одбора можете погледати овде.

Ви сте овде: Home Акта школе