Заштита од пожара

Правила о заштити од пожара прочитајте овде.

Пословник савета родитеља

Пословник о раду савета родитеља погледајте овде.

Пословник наставничког већа

Нови пословник наставничког већа погледајте овде.

Школски програм

Програм наше школе можете погледати овде.

Статут школе

Статут школе можете погледати овде.

Правилник о систематизацији

Правилник о систематизацији погледајте овде.

Правила понашања

Правилник понашања у нашој школи можете погледати овде.

Ви сте овде: Home Акта школе