Измене и допуне Статута школе

Измене и допуне Статута школе погледајте овде.

Правилник о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности учекника

Правилник наше школе о васпитно - дисциплинској и материјалној одговорности ученика можете погледати овде.

Дисциплинска одговорност запослених

Нови правилник о дисциплинској одговорности запослених погледајте овде.

Путни трошкови

Измене правилника о путним трошковима погледајте овде.

Пословник о раду школског одбора

Нови пословник о раду школског одбора можете погледати овде.

Заштита од пожара

Правила о заштити од пожара прочитајте овде.

Пословник савета родитеља

Пословник о раду савета родитеља погледајте овде.

Ви сте овде: Home Акта школе