Разредна настава

  • Штампа

Разредна настава се изводи у разредима од првод до четвртог у основно школи "Никола Тесла" Дубље и њу изводи:

Љубиша Прокић- професор разредне наставе

Снежана Прокић - професор разредне наставе

Драган Ружић - професор разредне наставе

Живко Вукојевић - професор разредне наставе