Предметна настава

  • Штампа

Предметни наставници од петог до осмог разреда основне школе "Никола Тесла" Дубље који предају предмете Српски језик, Енглески језик, Руски језик ... можете погледати у табели испод...

Љубица Дулева Глигорић - професор српског језика

Мирјана Милетић - дипломирани филолог (србиста)

Марија Јокић - апсолвент руског језика

Бобан Симић - дипломирани музичар акордеониста

Клара Какучка - професор хемије

Синиша Благојевић - професор историје

Драган Шево - мастер историчар

Весна Бабић - професор техничког и информатичког образовања

Далибор Остојић - дипломирани информатичар

Драган Ђурковић - професор физичког васпитања

Зорица Мајсторовић - професор енглеског језика

Јованка Ђукић - мастер филолог англиста

Славко Ђурковић – дипломирани професор математике

Драган Кнежевић - дипломирани машински инжењер

Ивана Бојичић – мастер ликовни уметник

Зоран Рашевић - професор географије

Ивана Мартиновић - мастер професор биологије - Наталија Остојић (замена) - дипломирани биолог

Јелена Стевановић – дипломирани биолог заштите животне средине

Јован Сретеновић - теолог

Урош Ђурђевић - теолог

Ана Поповић – наставник физике  -  Александар Тодоровић (замена) - струковни инжењер електротехнике и рачунарства