Уџбеници 2020/2021

  • Штампа

Наставничко веће ОШ "Никола Тесла" Дубље је на образложене предлоге Стручних већа донело одлуку о избору уџбеника за други и шести разред и трећи и седми. Одлуку можете погледати овде.