Календар 2020/2021

  • Штампа

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

1.9.2020. – 29.1.2021.

Дечија недеља

Прва недеља октобра 2020.

Јесењи крос

Октобар 2020.

Светски дан менталног здравља

10. 10. 2020.

Први класификациони период

10. радна недеља 2020.

Седнице одељењских већа

10. радна недеља 2020.

Седница Наставничког већа

11. радна недеља 2020.

Измена наставних дана

 Уторак 10.11.2020. распоред од петка

Јесењи распуст

11. – 13.11.2020.

Први део зимског распуста

31.12.2020. – 8.1.2021.

Свети Сава

27.1.2021.

Седнице одељењских већа

26. 01. 2021.

Седница Наставничког већа

28. 01. 2021.

Крај полугодишта

29.1.2021.

Подела књижица

29.1.2021.

Други део зимског распуста

1.2.2020. – 16.2.2021.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

За ученике 8.раз.

17.2.2021. –23.6.2021.

За ученике од 1 – 7.р.

17.2.2021. – 21.6.2021.

Школска такмичења

По календару Министарства

Пробни завршни испит за ученике 8.р.

26. и 27.3.2021.

Трећи класификациони период

5.април 2021.

Седнице одељењских већа

29.радна недеља

Седница Наставничког већа

7.04.2021.

Екскурзије

Друга половина априла 2021.

Пролећни распуст

30.4.2021. – 7.5.2021.

Дан школе

12.5.2021.

Међународни дан породице

15. 5. 2020.

Припремна настава за ученике 8.раз.

Током другог полугодишта

Пролећни крос

Април 2021.

Мала матура

По календару МПНТ, 21,22. и 23.6.2021.

Седница одељењског већа 8.раз.

7.06.2021.

Седница Наставничког већа

9.06.2021.

Седнице одељењских већа од 1. – 7.р.

Након завршних испита 2021.

Седница Наставничког већа

Након завршних испита 2021.

Подела сведочанстава

27. или 28.6.2021.

Припремна настава за полагање поправних/разредних испита

Август 2021.

Поправни/разредни испити

Друга половина августа 2021.

Седнице Наставничког већа

Друга половина августа 2021.

Крај школске 2020/2021.

31.8.2021.