Број ученика

  • Штампа

Бројно стање ученика


1 разред - Љубиша Прокић - 25 ученика

2 разред - Живко Вукојевић - 16 ученика

3 разред - Драган Ружић - 18 ученика

4 разред - Снежана Прокић - 18 ученика

5 разред - Славко Ђурковић - 25 ученика

6 разред - Весна Бабић - 30 ученика

7/1 разред - Зорица Мајсторовић - 16 ученика

7/2 разред - Мирјана Милетић - 16 ученика

8 разред - Драган Ђурковић - 20 ученика

                              укупно ученика : 184