Чланови Ученичког парламента

  • Штампа

Чланови Ученичког парламента:

 

  • Живановић Леа 81 - присуствовање Школском одбору
  • Ђурковиђ Стефан 81 - председник Ученичког парламента
  • Павић Страхиња 82
  • Ћосић Јована 82 - присуствовање Активу за школско развојно планирање
  • Ковачевић Јована 71 - заменик председника Ученичког парламента
  • Џиновић Тамара 71
  • Ђурковић Славко
  • Ђурковић Јасмина
  • Славица Мајсторовић