Директор

Директор руководи радом школе. Бира се на период од 4. године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Директора школе бира школски одбор на основу јавног конкурса по прибављеном мишљењу наставничког већа.

Опширније...

Ви сте овде: Home Управа школе Директор