Директор

Директор руководи радом школе. Бира се на период од 4. године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Директора школе поставња министар просвете на основу јавног конкурса по прибављеном мишљењу наставничког већа и школског одбора.

Опширније...

Ви сте овде: Home Управа школе Директор