Школски одбор

Школа има орган управљања чије је организовање, састав и надлежност прописан Законом о основама система образовања и васпитања. Орган управљања у школи је Школски одбор. Орган управљања има 9. чланова. Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Мандат ШО је почео 09.09.2022. године и трајаће четири године.

Састав школског одбора је следећи:

Опширније...

Ви сте овде: Home Управа школе Школски одбор