Савет родитеља

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно васпитних задатака школе, у школи је као саветодавно тело формиран Савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Мандат чланова савета родитеља траје једну годину.

 

Састав Савета родитеља је следећи:

 

  • Мирјана Јеротић 1/1
  • Сузана Живановић 2/1
  • Ивана Бојичић 3/1
  • Марија Ружић 4/1
  • Драган Лукић 5/1
  • Нада Машић 6/1
  • Анђелка Милутиновић 7/1
  • Данијела Ђурковић 7/2
  • Дејан Гладовић 8/1
Ви сте овде: Home Управа школе Савет родитеља