Савет родитеља

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно васпитних задатака школе, у школи је као саветодавно тело формиран Савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Мандат чланова савета родитеља траје једну годину.

 

Састав Савета родитеља је следећи:

 

  • Кристина Катић - Јоцковић 1/1
  • Милица Пенић 2/1
  • Загорка Ђукић 3/1
  • Ивана Бојичић 4/1
  • Александра Бојичић 5/1 - председник
  • Славко Ђурковић 6/1
  • Марија Ђукић 7/1
  • Аница Ружић 8/1
  • Зорица Машић  8/2
  • Слађана Новаковић
Ви сте овде: Home Управа школе Савет родитеља