Савет родитеља

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно васпитних задатака школе, у школи је као саветодавно тело формиран Савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Мандат чланова савета родитеља траје једну годину.

 

Састав Савета родитеља је следећи:

 

  • Сузана Живановић 1/1
  • Ивана Бојичић 2/1
  • Марија Ружић 3/1
  • Драган Прокић 4/1
  • Марија Ђурковић 5/1
  • Гордана Пајић 6/1
  • Данијела Ђурковић 6/2
  • Дејан Гладовић 7/1
  • Снежана Прокић 8/1
  • Драгић Ковачевић 8/2
Ви сте овде: Home Управа школе Савет родитеља