Савет родитеља

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно васпитних задатака школе, у школи је као саветодавно тело формиран Савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Мандат чланова савета родитеља траје једну годину.

 

Састав Савета родитеља је следећи:

 • Бојичић Соња
 • Коморџић Драгана
 • Вујић Ивана
 • Живановић Мирослав
 • Гајић Драган
 • Ђукић Небојша
 • Симић Зоран
 • Јанковић Невена
 • Павић Ђука
 • Кнежевић Зоран
 • Дулева Глигорић Љубица
Ви сте овде: Home Управа школе Савет родитеља