Савет родитеља

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно васпитних задатака школе, у школи је као саветодавно тело формиран Савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Мандат чланова савета родитеља траје једну годину.

 

Састав Савета родитеља је следећи:

 

  • Ивана Бојичић 1/1
  • Марија Ружић 2/1
  • Мирјана Зарић 3/1
  • Марија Ђурковић 4/1
  • Драган Гајић 5/1
  • Синиша Прокић 5/2
  • Дејан Гладовић 6/1
  • Снежана Прокић 7/1
  • Драгић Ковачевић 7/2
  • Тања Ђурковић 8/1
Ви сте овде: Home Управа школе Савет родитеља