Савет родитеља

 • Штампа

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно васпитних задатака школе, у школи је као саветодавно тело формиран Савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Мандат чланова савета родитеља траје једну годину.

 

Састав Савета родитеља је следећи:

 

 • Ивана Бојичић 1/1
 • Марија Ружић 2/1
 • Мирјана Зарић 3/1
 • Марија Ђурковић 4/1
 • Драган Гајић 5/1
 • Синиша Прокић 5/2
 • Дејан Гладовић 6/1
 • Снежана Прокић 7/1
 • Драгић Ковачевић 7/2
 • Тања Ђурковић 8/1