Савет родитеља

 • Штампа

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно васпитних задатака школе, у школи је као саветодавно тело формиран Савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Мандат чланова савета родитеља траје једну годину.

 

Састав Савета родитеља је следећи:

 

 • Сузана Живановић 1/1
 • Ивана Бојичић 2/1
 • Марија Ружић 3/1
 • Драган Прокић 4/1
 • Марија Ђурковић 5/1
 • Гордана Пајић 6/1
 • Данијела Ђурковић 6/2
 • Дејан Гладовић 7/1
 • Снежана Прокић 8/1
 • Драгић Ковачевић 8/2