Школски одбор

Школа има орган управљања чије је организовање, састав и надлежност прописан Законом о основама система образовања и васпитања. Орган управљања у школи је Школски одбор. Орган управљања има 9. чланова. Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Мандат ШО је почео 09.09.2022. године и трајаће четири године.

Састав школског одбора је следећи:

  • Снежана Прокић - председник
  • Зорица Мајсторовић
  • Мирјана Милетић - записничар
  • Сузана Живановић
  • Драгана Чавић
  • Марија Ружић - заменик председника
  • Илија Машић
  • Синиша Дрезгић
  • Марко Јашић
Ви сте овде: Home Управа школе Школски одбор