Школски одбор

Школа има орган управљања чије је организовање, састав и надлежност прописан Законом о основама система образовања и васпитања. Орган управљања у школи је Школски одбор. Орган управљања има 9. чланова. Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Састав школског одбора је следећи:

  • Марија Јоцковић - представник родитеља
  • Милутин Мајсторовић - представник родитеља
  • Јасмина Копривица - представник родитеља
  • Милена Павић - представник запослених
  • Ружица Симић - представник запослених
  • Јованка Ђукић - представник запослених
  • Бранка Кнежевић - представник јединице локалне самоуправе
  • Младен Прокић - представник јединице локалне самоуправе
  • Ангелина Мајсторовић - представник јединице локалне самоуправе
Ви сте овде: Home Управа школе Школски одбор