Школски одбор

Школа има орган управљања чије је организовање, састав и надлежност прописан Законом о основама система образовања и васпитања. Орган управљања у школи је Школски одбор. Орган управљања има 9. чланова. Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Састав школског одбора је следећи:

  • Весна Бабић - председник
  • Јелена Стевановић - заменик председника
  • Јованка Ђукић
  • Илија Машић
  • Синиша Дрезгић
  • Душко Ђурковић
  • Ивана Вујић
  • Мирјана Ружић
  • Ивана Ружић
Ви сте овде: Home Управа школе Школски одбор