Упис првака

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

ШКОЛСКЕ 2021/2022 ГОДИНЕ

 

Опширније...

Школски календар

Школски календар за школску 2020/2021

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

1.9.2020. – 18.12.2020.

Дечија недеља

Прва недеља октобра 2020.

Јесењи крос

Одложено због еп.сит.

Светски дан менталног здравља

10. 10. 2020.

Први класификациони период

10. радна недеља 2020.

Седнице одељенских већа

10. радна недеља 2020.

Седница Наставничког већа

11. радна недеља 2020.

Измена наставних дана

 Уторак 10.11.2020. распоред од петка

Јесењи распуст

11. – 13.11.2020.

Зимски распуст

18.12.2020. – 18.1.2021.

Крај полугодишта

18.12.2020.

Подела књижица

По договору

Свети Сава

27.1.2021.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

За ученике 8.раз.

18.1.2021. –8.6.2021.

За ученике од 1 – 7.р.

18.1.2021. – 22.6.2021.

Школска такмичења

По календару Министарства

Пробни завршни испит за ученике 8.р.

26. и 27.3.2021.

Трећи класификациони период

5.април 2021.

Седнице одељенских већа

29.радна недеља

Седница Наставничког већа

7.04.2021.

Екскурзије

Друга половина априла 2021.

Пролећни распуст

30.4.2021. – 7.5.2021.

Дан школе

12.5.2021.

Међународни дан породице

15. 5. 2021.

Припремна настава за ученике 8.раз.

Током другог полугодишта

Пролећни крос

Април 2021.

Мала матура

По календару МПНТ, 21,22. и 23.6.2021.

Седница одељенског већа 8.раз.

9.06.2021.

Седница Наставничког већа

9.06.2021.

Седнице одељенских већа од 1. – 7.р.

Након завршних испита 2021.

Седница Наставничког већа

Након завршних испита 2021.

Подела сведочанстава

27. или 28.6.2021.

Припремна настава за полагање поправних/разредних испита

Август 2021.

Поправни/разредни испити

Друга половина августа 2021.

Седнице Наставничког већа

Друга половина августа 2021.

Крај школске 2020/2021.

31.8.2021.

 

Поткатегорије

 • Распоред звоњења

   

  Прва смена – млађи разреди (по устаљеном распореду часова) – часови трају 30 минута

   

   

   

   

   

  А група:

  Б група:

  1.час 7.30 – 8.00

  1.час 10.15 – 10.45

  2.час 8.05 – 8.35

  2.час 10.50 – 11.20

  3.час 8.50 – 9.20

  3.час 11.35 – 12.05

  4.час 9.25 – 9.55           

   

   

   

   

   

   

  Друга смена- старији разреди ( по устаљеном распореду часова)- часови трају 30 минута

   

  1.  час 13.00-13.30

   

  2.  час 13.35-14.05

   

  Великиодмор - пауза 15 минута. Мали одмор- пауза 5 минута.

   

  3. час 14.20-14.50

   

  4. час 14.55-15.25

   

  5. час 15.30-16.00

   

  6. час  16.05- 16.35

   

   

 • Такмичења
Ви сте овде: Home Важно