Распоред звоњења

  • Штампа

 

Због тренутне епидемиолошке ситуације наша школа ради у измењеном режиму.

 

 

Прва смена – млађи разреди (по устаљеном распореду часова) – часови трају 30 минута

 

А група:

Б група:

1.час 7.30 – 8.00

1.час 10.15 – 10.45

2.час 8.05 – 8.35

2.час 10.50 – 11.20

3.час 8.50 – 9.20

3.час 11.35 – 12.05

4.час 9.25 – 9.55           

 

 

Друга смена- старији разреди ( по устаљеном распореду часова)- часови трају 30 минута

 

1.  час 13.00-13.30

 

2.  час 13.35-14.05

 

Великиодмор - пауза 15 минута. Мали одмор- пауза 5 минута.

 

3. час 14.20-14.50

 

4. час 14.55-15.25

 

5. час 15.30-16.00

 

6. час  16.05- 16.35